Endüstriyel Hizmetler

TÜV SAAR, tarafsız ve bağımsız bir muayene kuruluşu olarak ilgili tüm alanlarda müşteri memnuniyetini hedef alarak uluslararası standartlar çerçevesinde ve etik kuralları gözönünde tutarak endüstriyel hizmetler sunar.
TÜV SAAR sunduğu endüstriyel hizmetleri gerçekleştirirken konusunda yetkin, güncel standartlara hakim, iyi saha tecrübesine sahip ve eğitimli personelleri kullanır.
TÜVSAAR’ın sunduğu endüstriyel hizmetler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olan hizmetler ile bunun dışında kalan diğer endüstriyel hizmletleri kapsamaktadır.
 

 

AKREDİTASYON KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ;

Tahribatsız Muayene Hizmetleri

Ultrasonik Muayene

 

TÜVSAAR, konvansiyonel ultrasonik hata detektörleri ile düz ve açılı problarla her türlü T, köşe ve alın kaynakları ile döküm, dövme parçaların ultrasonik muayenesi ile iç yapı süreksizliklerini tespit eder.  

İleri Teknoloji Ultrasonik Muayene

(PA & TOFD)

TÜVSAAR, müşteri talepleri doğrultusunda en gelişmiş ultrasonik muayene teknolojilerini (Phased Array ve TOFD vb.) kullanır.

Radyografik Muayene

 

TÜVSAAR, gelişmiş teknoloji X ışını cihazları ve Gama ışınımı (Ir 192 ve Se 75) yayan izotoplarla her çeşit kaynaklar ile dövme ve döküm parçalarının radyografik filmlerinin çekilmesi ve dokümante edilmesini kapsar.

Manyetik Parçacıkla Muayene

 

El manyetleri (Yoke), prodlar veya ring aksesuarlı cihazlarla kaynaklarda dövme ve döküm malzemelerinde yüzey ve yüzey altı süreksizliklerin tespiti ve raporlanmasını kapsar.

Sıvı Penetrant Muayene

 

Kaynaklı parçalarda dövme ve döküm malzemelerde süreksizliklerin sıvı pentrant yöntemleriyle tespitini kapsar.

Gözle Muayene

 

Kaynakların görsel muayenesi; kaynak öncesi, kaynak esnasında ve kaynak sonrası yapıldığı taktirde NDT muayenesi ile bulunabilecek veya serviste oluşabilecek süreksizliklerin çoğunun elenmesini sağlamış olur.

Görsel muayenede büyüteçler, belirteçler, kaynak kumpas ve ölçüm aletleri ile sıcaklık ölçüm cihazları, boroskoplar/endeskoplar, ışık kayankları kullanılır.


 

Metalden İşlenmiş Parçaların Kontrolü

  • Saclar / Levhalar,
  • Borular,
  • Profiller,
  • Borulama Sistemleri

Saclar, levhalar, borular, profiller vb. metalden işlenmiş parçaların üretim standartlarına uygun olarak imalat aşamalarının kontrolü ve uygunluğunun değerlendirilmesi ile EN 10204 veya eşdeğeri standardına göre sertifikalandırılmasını kapsar. 

Kaynaklı İmalatların Kontrolü

  • Kaynaklı Ürünlerin İmalat Kontrolleri 
  • Kaynak Prosedür Kalifikasyonu (PQR)
  • Kaynakçı Vasıflandırma Onay Testleri (WPQR)

Kaynak mühendisliği hizmetleri, tasarımdan atölye imalat resimlerinin hazırlanması aşamasına kadar tüm mühendislik hizmetlerini, kaynak yöntem spesifikasyonları (WPS) ve prosedür kalifikasyon testlerinin (WPQR/PQR) onayını, kaynakçı kalifikasyon testlerini, sertifikalandırmayı, kaynaklı imalatların gözetim ve denetimlerini kapsar.

 

Çelik Yapıların İmalat Kontrolü

EN 1090-1/2 kapsmında çelik yapıların imalat kontrolü

TÜVSAAR, EN 1090-1/2 kapsamında yer alan çelik yapıların kaynaklı imalatlarının kontrolünü standart gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDİTASYON KAPSAMI DIŞINDAKİ HİZMETLERİMİZ;

Teknik Muayene ve Gözetim

2. Taraf Muayene

Çeşitli projeler için üretici adına kalite sisteminin kurulması, kalite kontrol spesifikasyonlarının, prosedürlerin, talimatların hazırlanması ve uygulanması ile son dokümantasyon çalışmalarının yapılmasını kapsamaktadır.

3. Taraf Muayene

Müşteri ve üretici arasında yapılan anlaşmalar gereğince bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak üzerinde anlaşılan proje şartnameleri ve üretim planlarının ilgili ulusal/uluslararası standart ve spesifikasyonlara uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve onaylamak amacıyla yapılan hizmetlerdir.

Gözetim Hizmetleri

Çeşitli sektörlerde partnerimiz adına yapılan ürünün imalat yerinde ve /veya montaj sahasında proje ve ilgili spesifikasyonlara uygun yapılmasını temin amacıyla yapılan hizmetlerdir.

Periyodik Muayene ve Kontroller

Kaldırma Ekipmanları

Asansörler

Depolama Tank ve Kazanları

Basınçlı Kaplar

İşletme halindeki tesis ve makine ekipmanlarının belirli aralıklarla yapılan bakım–onarım çalışmaları esnasında elektrik ve mekanik sistemlerin (basınçlı ekipmanların, buhar ve gaz türbin parçalarının ve benzer kritik parçaların) geniş kapsamlı muayene, değerlendirme ve mühendislik çalışmalarıdır.

Mühendislik Hizmetleri

Üretim Proseslerinin Kontrolü

 

Mühendislik hizmetleri, tasarım aşamasından imalat aşamasına kadar olan tüm süreçlerde gerekli mühendislik hesaplamalarını, hammadde ihtiyaçlarının tespitini, proses kontrol süreçlerini ve muayene ve test planlarının oluşturulmasını ve bunların dökümante edilmesini kapsar.  

Tahribatlı Testler

Malzemelerin karakterizasyonu için gerekli tüm tahribatlı testler ile metalografik muayeneleri (makro ve mikroyapı incelemelerini) kapsar.

Korozyon ve Korozyondan Korunma

korozyon kontrolünü ve kalan ömür analizlerini içerir.

Belgelendirme Faaliyetleri

Ürünlerin Sertifikalandırılması

Saclar, levhalar, borular, profiller vb. endüstriyel ürünlerin üretim standartlarına uygun olarak üretildiğinin kontrolünü ve değerlendirmesini kapsar. 

Üretim Uygunluk Değerlendirmesi

Üretim uygunluk değerlendirmesi istenen yerlerde, üretim sistemlerinin yerinde incelenerek ve fabrika üretim kontrolleri yapılarak üretim sistemlerinin ulusal ve uluslararası standart ve kodlara (PED 97/23/EC, EN 1090, ISO 3834, AD 2000 MERKBLATT vb.) uygunluğunun kontrol edilmesini ve  değerlendirilmesini kapsar.  

Yönetim Sistemleri

Uluslarası yönetim sistemlerine (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO/TS 16949 vb.) göre kuruluşların uygunluğunun değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsar.