Periyodik Test ve Muayeneler

  • Basınçlı kaplar
  • Kazanlar
  • Elektrik sistemleri
  • Kaldırma Ekipmanları
  • Oyun Ekipmanları

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 • Kaynak Kalite Kontrolü
 • Kalan Ömür Tayini
 • Korozyon Kontrolleri
 • Metalografik İncelemeler
 • Rizk Analizi


Kaynak Kalite Kontrolü

EN 1090
EN 15085
ISO 3854

Ilgili standartlara uygun olarak imalat yaptığınızın belgelenmesi konusunda teknik destek, gerekli hazırlıklarda yardımcı olmak, mevcut fiziki durumun iyileştirilmesi konularında TÜV SAAR  olarak deneyimli kadromuzla hizmet vermekteyiz.

 


Metalografik Muayeneler

Makro-Mikro yapı analizleri, Kimyasal Analiz, Karbon Miktarı, Hata Analizleri, Replika Alma gibi Metalurji Mühendisliği faaliyetleri yürütmekteyiz.


Risk Değerlendirme

 • Bakım Çalışmalarının Takip Edilmesi
 • Muayene Süreçlerinin Denetlenmesi
 • Güvenilirlik ve Uygunluk Denetimleri
 • Prosedür ve Talimatların Gözden Geçirilmesi
 • İSG Eğitimleri
 • Yangın Sistemleri Kontrolü
 • Yüksekte Çalışma ve Platform Denetimleri
 • Risk Analizleri Yapılması
 • Korozyon Yönetimi

 

Korozyon Kontrolü

 • Korozyon haritalandırması ve gözle muayene
 • Replika alma, inceleme ve raporlama


Kalan Ömür Analizleri
Dinamik yük altında çalışan ekipmanların ileride doğabilecek hasarlara karşı sürekli gözetim altında tutulması gereklidir. Bu bağlamda mühendislik faaliyetlerimizde kalan ömür tayini hizmeti vermekteyiz.

Replika Testleri
Sürünme ve yorulma durum tespiti için kullanılan bir test tekniğidir. Ekipmanın çalışmasını engellemeden seyyar cihazlarla mikroyapı inceleme faaliyetidir.